ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านบัลลังก์